Πυροσβεστήρες όλων των τύπων – Έλεγχος – Συντήρηση – Αναγόμωση

Η ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική Αγορά, κατ’ αποκλειστικότητα, πιστοποιημένους πυροσβεστήρες όλων των τύπων, των οίκων ABS srl Ιταλίας, ANAF Group Ιταλίας, Neuruppin, Tyco Γερμανίας και Gloria Γερμανίας. Οι κατάλογοι προϊόντων των οίκων, με την ποικιλία τεχνικών προδιαγραφών που συμπεριλαμβάνουν, καλύπτουν τις πλέον εξεζητημένες απαιτήσεις ειδικών εφαρμογών πυροπροστασίας, στο σύνολο των αναγκών του Πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Με μοναδικού σχεδιασμού Custom made εφαρμογή μηχανοργάνωσης (ERP) διαθέτουμε πλήρη και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία με σκοπό την ακριβή ιχνηλασιμότητα για κάθε συντηρημένο Πυροσβεστικό Μέσο. Παρέχεται Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης και Υπεύθυνη Δήλωση της Εταιρείας προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ καταγραφή του συνόλου των Συντηρημένων πυροσβεστήρων ανά τύπο συνοδεύει κάθε διαδικασία συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων Βιομηχανικής, Εμπορικής, Ξενοδοχειακής ή Οικιακής εγκατάστασης.

Πανελλαδικό Δίκτυο

Με πανελλαδικό δίκτυο Υποκαταστημάτων και δικαιοδόχων συνεργατών, εξυπηρετούμε στον τομέα Ελέγχου και Συντήρησης Πυροσβεστικού εξοπλισμού, πελάτες με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων ανά την Ελληνική επικράτεια, με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

Η ετήσια συντήρηση των Πυροσβεστικών Μέσων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 618/43/205 και 17230/671/2005 και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ώστε να πληρούν τους όρους ασφάλειας και καλής λειτουργίας.